Závod Javořice365

O závodu Javořice365. Závod je organizován Oddílem VHT Počátky, je zahájen 1. 1. 2018 a ukončen 31. 12. 2018.

Úkolem závodu je motivovat co největší možný počet lidí k pohybu a probudit vymírající soutěživost mezi současnou populací :-). Princip závodu spočívá v co nejvyšším možném počtu výstupů na nejvyšší vrchol Vysočiny v kalendářním roce 2017.

Závod hodnotíme dle:

  • nejvyššího počtu výstupů na vrchol Javořice daného přihlášeného závodníka
  • nejvyšší hodnoty nastoupaných výškových metrů z předem stanovených výchozích bodů daného přihlášeného závodníka
  • nejvyššího počtu výstupů na vrchol Javořice skupin závodníků (oddílů)

Registrace do závodu je zcela zdarma a jediné co musíte udělat je vyplnit jednoduchý registrační formulář.

Výstup je povolen jakkoli, ovšem vlastní silou a bez cizí pomoci. V úvahu připadá např. cyklistika (mimo kol s elektropohonem), běžky, chůze, běh, turistika, in-line, koloběžka a jiné. Registrace každého výstupu se dokládá pomocí fotografie z vrcholu (z fotografie musí být patrné o jakého závodníka se jedná, a že byla pořízena z vrcholu Javořice) a zadáním originálního kódu z vrcholu Javořice, který se bude měnit v nepravidelných intervalech. Kód je umístěn na vrcholové desce s logem „VHT Počátky“ a „Javořice 365“, která je připevněna na levé straně od vstupních dveří do turistické chatky na vrcholu Javořice.
Žádáme všechny závodníky, aby měli správně nastavený čas a datum na zařízeních, kterými prokazují své výstupy. V případě časových neshod nebude výstup započítán a registrován.

Každou fotografii, pořízenou na vrcholu Javořice, lze použít pouze jednou (tzn. že pokud půjdete na Javořici ve skupině např. 5 lidí a soutěžit bude každý z vás, je potřeba pořídit 5 fotografií).
Časový rozestup mezi jednotlivými výstupy (pořízení fotografie) musí být minimálně 30 minut.

S účinností od 1. 5. 2017 si organizační tým Javořice 365 vyhrazuje právo vyžádat si od závodníka tzv. kontrolní fotografii. Touto se rozumí taková fotografie, prostřednictvím níž může závodník při opakovaném výstupu prokázat, že druhý a každý další výstup v rámci jednoho dne zahájil v místě, které je oficiálním výchozím bodem stanoveným přílohou č. 1 (tzv. „otáčecím bodem“).

Jestliže závodník do deseti dnů od vyžádání nezašle organizačním týmem Javořice 365 požadované fotografie z daných dnů (výstupů), bude přistoupeno k penalizaci závodníka. V rámci této penalizace bude takovémuto závodníkovi odebráno 30 % jeho dosavadních výstupů.

Fotografie musí byt bez jakýchkoliv dodatečných SW zásahu, musí z nich být patrný datum a čas pořízení ve vlastnostech souboru.

Organizační tým Javořice 365 doporučuje závodníkům archivovat pořízené fotografie ze svých opakovaných výstupů (fotografie pořízené z „otáčecích míst“) do 30. 1. 2018.


Registrace výstupu (tzn. vložení fotografie na web) musí být provedena maximálně 7 dnů od pořízení fotografie. Pro snadnější monitorování výstupů doporučujeme vložit (registrovat) výstup v co nejbližším možném termínu.
Rozhodnutí o pravosti fotografie, pořízené dle pokynů výše, rozhoduje tým Javořice 365.
Při registraci každého výstupu, je nutné zvolit výchozí obec pod vrcholem Javořice.

Případné protesty nebo reklamace k výstupům je možné vznést na e-mailu info@vhtpocatky.cz nejpozdějí 48h od vznikého problému. Organizátor je povinen se k záležitosti vyjádřit do 7 dnů od protestu.
Účast v závodě Javořice365 je na vlastní nebezpečí, organizátor závodu nezodpovídá za možné újmy vzniklé pří výkonu registrovaného výstupu.
Pro závodníky mladší 18-ti let je nutné doložit souhlas zakonného zástupce, který lze zaslat na info@vhtpocatky.cz nebo předat osobně na provozovně Gaskom servis s.r.o. v provozních hodinách od 8:00 - 17:00.

Účastnit se může skutečně každý. Není podstatné za jakou dobu, ale kolikrát!! Tím mezi sebou mohou soutěžit ostřílení sportovci i pasivnější hobbíci :-)

Všechny účastníky závodu žádáme o dodržování zásad vzorného chování k přírodě a životnímu prostředí.

Uvidíme se na kopci :-)

O Javořici

Javořice je nejvyšším vrcholem Českomoravské vrchoviny a měří 837m n. m. V roce 1989 byl na samém vrcholu vybudován 166m vysoký vysílač a stal se tak dominantou celé oblasti. I díky němu je možné Javořici vidět a správně identifikovat na vzdálenost desítek kilometrů.

Oblast Javořice ovšem není pouze "kopec" s vysílačem na vrcholu. V blízkém okolí se nachází hned několik vyhledávaných turistických cílů. Asi 500m od vrcholu nalezneme turisticky známou Studánku Páně a 1,5km od vrcholu jsou přírodní kamenné útvary pojmenované jako Míchova skála, ze které je na celé okolí Javořice krásný výhled. Doslova na dosah, směrem k obci Řásná, se nachází Velký pařezitý rybník a dále stejným směrem se lehce dostaneme až do pohádkově známého města Telč.

Mimo tyto turistické cíle je javořicko oblíbeným místem i díky krásnému prostředí Vysočiny s dominantními, převážně jehličnatými lesy. Málo kdo asi ví, že se v minulosti na vrcholu Javořice vyskytovala rozhledna. Tato myšlenka nyní znovu ožila, a pokud vše dobře dopadne, na nejvyšší bod Vysočiny se opět vrátí.

Jeden výstup na Javořici znamená

Startovací bod /konec obceDélka (km)Doba chůze (h.min)Převýšení (m)
Světlá1.90,45120
Klátovec4,21,25156
Horní Pole3,61,30168
Kaliště4,61,34155
Jaštejn4,51,25149
Horní Bolíkov4,11,29220
Mrákotín5,31,52280
Lhotka4,91,48231
Řásná3,71,33199
Horní Dubenky5,91,15175

Video ze závodu 2017

Soubory ke stažení: